DỰ ÁN: BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC – TRƯỜNG PHÚC MINH

AD: Số 4 Châu Văn Liêm, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp và thi công bê tông đá rửa cho cảnh quan.

Area: 2000m2

 

Tổng thể dự án

 

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC – TRƯỜNG PHÚC MINH AD: Số 4 Châu Văn Liêm, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội Hạng mục: Cung cấp và thi công bê tông đá rửa cho cảnh quan. Area: 2000m2   Tổng thể dự án