Dự án: AIA NEST TRƯƠNG ĐỊNH

Cung cấp thi công bê tông sỏi rửa.
Bề mặt phủ keo chống thấm ố Masterpav AS28
Area: 1000 m2

Dự án: AIA NEST TRƯƠNG ĐỊNH Cung cấp thi công bê tông sỏi rửa. Bề mặt phủ keo chống thấm ố Masterpav AS28 Area: 1000 m2