Dự án: Tháp Đôi Light House – Ecoriver Hải Dương

Tổng thầu: Công Ty CP Tập Đoàn GDC
Thầu phụ: Bê Tông Trang Trí BM
Cung cấp thi công bê tông sỏi rửa, đá mài granito cho cảnh quan hạ tầng.
Diện tích: 5000 m2

 

Dự án: Tháp Đôi Light House – Ecoriver Hải Dương Tổng thầu: Công Ty CP Tập Đoàn GDC Thầu phụ: Bê Tông Trang Trí BM Cung cấp thi công bê tông sỏi rửa, đá mài granito cho cảnh quan hạ tầng. Diện tích: 5000 m2