B&Y BESPOKE

Ad: 232 Xa Dan, Dong Da, Ha Noi

Hạng mục: Cung cấp và thi công sàn terrazzo.

Sản phẩm sàn terrazzo sử dụng công nghệ nhập khẩu, bề mặt được đánh bóng hóa chất chống thấm, có độ bóng cao.

 

 B&Y BESPOKE Ad: 232 Xa Dan, Dong Da, Ha Noi Hạng mục: Cung cấp và thi công sàn terrazzo. Sản phẩm sàn terrazzo sử dụng công nghệ nhập khẩu, bề mặt được đánh bóng hóa chất chống thấm, có độ bóng cao.