Dự án: Dự án CT07 Oasis Sky – Ecopark Hưng Yên

Tổng thầu xây dựng Hoà Bình (HBC)
Cung cấp và thi công hoàn thiện sàn đá mài terrazzo: nhà thầu Bê Tông Trang Trí BM
Area: 2000 m2

Dự án: Dự án CT07 Oasis Sky – Ecopark Hưng Yên Tổng thầu xây dựng Hoà Bình (HBC) Cung cấp và thi công hoàn thiện sàn đá mài terrazzo: nhà thầu Bê Tông Trang Trí BM Area: 2000 m2