GÓI THẦU: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ĐÁ MÀI GRANITO PHỐ ĐI BỘ NHÀ Ở LIỀN KỀ

ĐỊA ĐIỂM XD  : XÃ HẠ LONG, HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH.

CĐT        : CEO Group

Khối lượng thi công: 10.000 m2 

 

 

 

 

 

 

GÓI THẦU: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ĐÁ MÀI GRANITO PHỐ ĐI BỘ NHÀ Ở LIỀN KỀ ĐỊA ĐIỂM XD  : XÃ HẠ LONG, HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH. CĐT        : CEO Group Khối lượng thi công: 10.000 m2