Shop thời trang nhỏ xinh nằm trên tầng 4 của một ngôi nhà Ngách 22 Ngõ 310 Nghi Tàm.

Thiết kê:  Tayone Design Studio

Terrazzo : Bê Tông Trang Trí BM

Dưới đây một số hình ảnh thực tế sau khi thi công hoàn thiện sàn terrazzo.

Shop thời trang nhỏ xinh nằm trên tầng 4 của một ngôi nhà Ngách 22 Ngõ 310 Nghi Tàm. Thiết kê:  Tayone Design Studio Terrazzo : Bê Tông Trang Trí BM Dưới đây một số hình ảnh thực tế sau khi thi công hoàn thiện sàn terrazzo.

Từ khóa: BÊ TÔNG ĐÁ MÀI / ĐÁ MÀI / GRANITO / TERRAZZO