Nhà hàng Piza 4P’s- GiGaMall- Thủ Đức
Design: Le House
Bê Tông Trang Trí BM thi công sàn bê tông mài, tường hiệu ứng bê tông, sàn terrazzo, quầy bar terrazzo

Nhà hàng Piza 4P’s- GiGaMall- Thủ Đức Design: Le House Bê Tông Trang Trí BM thi công sàn bê tông mài, tường hiệu ứng bê tông, sàn terrazzo, quầy bar terrazzo #betongtrangtribm #bmconcrete