1900 Le Théâtre

AD: 8B Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

1900 Le Théâtre AD: 8B Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội