Casamia Club

Dự án: Khu Đô Thị Võng Nhi – Tp Hội An
Design: Vo Trong Nghia Artchitects
Decor Concrete: Bê Tông Trang Trí BM

Casamia Club Dự án: Khu Đô Thị Võng Nhi – Tp Hội An Design: Vo Trong Nghia Artchitects Decor Concrete: Bê Tông Trang Trí BM