Công trình nhà tiếp đón Hương An Viên, Tx Hương Trà, TT Huế

CĐT: CÔNG TY VIF AN LỘC

DESIGN: VO TRONG NGHIA ARCHITECTS

FLOOR : BÊ TÔNG TRANG TRÍ BM

 

 

 

Công trình nhà tiếp đón Hương An Viên, Tx Hương Trà, TT Huế CĐT: CÔNG TY VIF AN LỘC DESIGN: VO TRONG NGHIA ARCHITECTS FLOOR : BÊ TÔNG TRANG TRÍ BM