Dự án Adidas Trần Phú Hà Đông

LIÊN HỆ

+ Liên hệ: Công Ty TNHH Xây Dựng Bê Tông Trang Trí BM
+ Phone: 0965 35 6000
+ Phone: 0977 201 123
+ Email: Luubinhart@gmail.com
+ Website: www.betongtrangtribm.com

THÔNG TIN

Tên cửa hàng Adidas Trần Phú – Hà Đông
Địa chỉ Hà Nội

Dự án Công ty trang trí bê tông bình minh thực hiện tại Hà Nội, cho cửa hàng đồ thể thao Adidas chi nhánh Trần Phú – Hà Đông.