Dự án Mama Lee Restaurant – 36 Hàng Buồm

LIÊN HỆ

+ Liên hệ: Công Ty TNHH Xây Dựng Bê Tông Trang Trí BM
+ Phone: 0965 35 6000
+ Phone: 0977 201 123
+ Email: Luubinhart@gmail.com
+ Website: www.betongtrangtribm.com

THÔNG TIN

Tên cửa hàng Mama Lee Restaurant – 36 Hàng Buồm
Địa chỉ Hà Nội

Mama Lee Restaurant – 36 Hàng Buồm