THE BRIX

Ad: BT 26 Trần Ngọc Diện – Thảo Điền – Q2 – SG
Cđt: Nixxin ltd Factory
Thiết Kế: Duo Studio ( Mr.Arturo )
Setup: Full Concrete Wall and Floor

THE BRIX Ad: BT 26 Trần Ngọc Diện – Thảo Điền – Q2 – SG Cđt: Nixxin ltd Factory Thiết Kế: Duo Studio ( Mr.Arturo ) Setup: Full Concrete Wall and Floor