DỰ ÁN: Khu phố thương mại, dịch vụ tổng hợp và công viên khoáng nóng Wyndham Thanh Thuỷ

Địa chỉ: Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

Thi công hoàn thiện hạng mục Terrazzo cho bể tắm nước khoáng nóng.
Are: 2000 m2

DỰ ÁN: Khu phố thương mại, dịch vụ tổng hợp và công viên khoáng nóng Wyndham Thanh Thuỷ Địa chỉ: Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ Thi công hoàn thiện hạng mục Terrazzo cho bể tắm nước khoáng nóng. Are: 2000 m2